Έρχεται η Τράπεζα Θεμάτων και στις Πανελλήνιες;

Έρχεται η Τράπεζα Θεμάτων και στις Πανελλήνιες;

Έρχεται η Τράπεζα Θεμάτων και στις Πανελλήνιες; 

Ο  Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» απευθύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου της πρόκλησης αναφέρεται ότι:

“1.1. Η δράση προσβλέπει στη δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), από την οποία τίθεται το 50% των θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές, τις απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.”

εγείροντας προβληματισμό και ανησυχία για τη μελλοντική χρήση της Τράπεζας Θεμάτων καθώς στη διάταξη που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή δεν γίνεται αναφορά στη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων στις Πανελλαδικές, παρά μόνο στις προαγωγικές εξετάσεις της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου:

 “Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επι- λογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.”.

 

Όπως διαφαίνεται από την αντιπαραβολή των δύο επίσημων εγγράφων, υπάρχει “διάσταση απόψεων” σχετικά με τη μελλοντική χρήση της Τράπεζας Θεμάτων και στις Πανελλήνιες γεγονός που εγείρει ανησυχία και προβληματισμό στις τάξεις των εκπαιδευτικών αλλά και των υποψηφίων για είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x