Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Ανιχνεύοντας το χάρισμα του παιδιού μας