ΕΠΑ.Λ. & Νεοελληνική Γλώσσα: Εξεταστέα Ύλη & Τρόπος Διδασκαλίας