ΕΠΑ.Λ. Α΄ Λυκείου: Τράπεζα Θεμάτων - Μορφή Αξιολόγησης