εναλλακτικές εργασιακές επιλογές για φιλολόγους

Εναλλακτικές Εργασιακές Επιλογές για Φιλολόγους

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για πρόσληψη 15.000 εκπαιδευτικών με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ πολλοί εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε «κυνηγούς» μεταπτυχιακών σπουδών στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσληψης.

Ο κλάδος με τους περισσότερους αδιόριστους εκπαιδευτικούς είναι αυτός των φιλολόγων αφού 4.000 περίπου νέοι φιλόλογοι εισάγονται κάθε χρόνο στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Επομένως, στο σημερινό μας άρθρο θα δούμε μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν φιλόλογοι , όχι μόνο για να διοριστούν αλλά και για να εισέλθουν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας.

ΠΜΣ “Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία”

Δεν πρόκειται απλά για ένα ακόμη μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής αφού το συγκεκριμένο  είναι ένα διττό πρόγραμμα με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

 • Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

Συγκεκριμένα πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν άμεσα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής», γεγονός που τους επιτρέπει, μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας».

 Π.Μ.Σ.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένας ανερχόμενος τομέας αφού δεν αποτελεί ανάγκη μόνο των μαθητών αλλά και φοιτητών, ανέργων, εργαζομένων που επιθυμούν αλλαγή καριέρας. Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου εντάσσεται στους καταλόγους πιστοποιημένων συμβούλων του ΕΟΠΠΕΠ και του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί τόσο στον δημόσιο τομέα (Δήμοι, ΚΕΣΥ, ΟΑΕΔ) όσο και στον ιδιωτικό (εταιρείες επαγγελματικού προσανατολισμού, φροντιστήρια, ΙΕΚ)

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ένα μεταπτυχιακό που εστιάζεται:

 • την Διοικητική Επιστήμη αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.
 • Στην καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο περιβάλλον της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
 • Στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογιών για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Στην αξιοποίηση των σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης και διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στους Οργανισμούς Μάθησης και στη Διαχείριση της Γνώσης
 • Στον εμπλουτισμό θεωρητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την στελέχωση θέσεων ευθύνης του ανώτερου και ανώτατου επιπέδου διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της Μουσειολογίας – Διαχείρισης Πολιτισμού.

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» στοχεύει στην προώθηση

 • της Μουσειολογικής Έρευνας
 • του Μουσειολογικού-Νοηματικού Σχεδιασμού
 • του Μουσειολογικού-Εκθεσιακού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • της Μουσειοπαιδαγωγικής
 • της Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Συνόλων
 • της Διαχείρισης Πολιτισμού
 • του Πολιτιστικού Τουρισμού

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (Information and Communication Technologies for Education)

Σε μια εποχή συνεχούς και ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας η ψηφιακή εκπαίδευση είναι ήδη πραγματικότητα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης και διεπιστημονικής επεξεργασίας σύγχρονων θεμάτων σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή.
Παράλληλα με τη θεωρητική και κριτική εκπαίδευση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενθαρρύνεται η εμπλοκή των φοιτητών/-ριών σε πρακτική εργαστηριακή δουλειά για τη δημιουργία μαθησιακών μέσων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, οπτικοακουστικά προϊόντα, πολυμεσικές εφαρμογές) και υποστηρίζει τη συνεργασία και την από κοινού δημιουργική εργασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  διαρθρώνεται σε δύο ενότητες: Την Ενότητα Α΄ με τίτλο: Πολιτισμικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές και την Ενότητα Β΄ με τίτλο: Τεχνολογικές και Πολυμεσικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές

Γνωσιακή Επιστήμη

Ένα μεταπτυχιακό που θα θέσει το φιλόλογο στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Η μελέτη του τρόπου που λειτουργεί ο νους μπορεί να οδηγήσει τον κάτοχο του μεταπτυχιακού στην ενασχόληση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Γνωσιακή επιστήμη είναι η διεπιστημονική μελέτη του νου. Ποια είναι τα νοητικά φαινόμενα; Πώς παράγεται η νόηση από τη λειτουργία του εγκεφάλου; Αυτά τα ερωτήματα προσεγγίζουν από κοινού ψυχολόγοι, νευροεπιστήμονες, μηχανικοί, φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι και πληροφορικοί.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαιδεύει μελλοντικούς ερευνητές της νόησης. Απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων θετικών, πολυτεχνικών, θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την κατανόηση της νόησης μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία.

Οι φοιτητές του προγράμματος μυούνται στην ερευνητική διαδικασία συμμετέχοντας στις ερευνητικές ομάδες των διδασκόντων για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αιχμής αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πρόγραμμα.
Τα πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιούνται διδάσκοντες και φοιτητές του προγράμματος περιλαμβάνουν οπτική και πολυαισθητηριακή αντίληψη, άρρητη μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, αναγνώριση λέξεων.

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα

Αποστολή του ΠΜΣ είναι:

 • η κατάρτιση ειδικών διδασκόντων την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα μέσω της εκπαίδευσής τους στα επιστημονικά πεδία της γλωσσικής κατάκτησης, της γλωσσικής διδασκαλίας και της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας
 • η προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία:
 • της Κατάκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας γενικότερα και ειδικότερα της Ελληνικής
 • της Διδακτικής της δεύτερης/ξένης γλώσσας, με σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών βάσει των πορισμάτων της έρευνας για την κατάκτηση
 • της Πιστοποίησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και ειδικότερα της Ελληνικής

Το ΠΜΣ συνδυάζει την επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν σε υπαρκτές κοινωνικές και διδακτικές ανάγκες, ιδιαίτερα αυξημένες στο σύγχρονο περιβάλλον, αφενός λόγω της παγκοσμιοποίησης και αφετέρου λόγω του μεγάλου αριθμού παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων. Στόχος του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία επιστημόνων και διδασκόντων οι οποίοι:

 • θα στελεχώνουν ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και φορείς που προωθούν και υποστηρίζουν τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • θα διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση κατάλληλου διδακτικού υλικού και για την διενέργεια αξιόπιστων δοκιμασιών πιστοποίησης της γλωσσομάθειας.
 • θα έχουν την ικανότητα να διεξάγουν επιστημονική έρευνα στα επιστημονικά πεδία της κατάκτησης, της διδασκαλίας και της πιστοποίησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και να στελεχώνουν πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητικούς φορείς

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ το οποίο εξασφαλίζει την ένταξη στους καταλόγους των πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως ωρομίσθιοι σε δομές δια βίου μάθησης, όπως σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σε ΙΕΚ. Το μεταπτυχιακό τους δίνει αυξημένα μόρια για θέσεις στις παραπάνω δομές.

Προφανώς, υπάρχουν δεκάδες επιλογές Μεταπτυχιακών Σπουδών τόσο για πλήρη όσο και για μερική  φοίτηση . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις ένταξης, τον τρόπο λειτουργίας, το κόστος και κυρίως τα μαθήματα και το αντικείμενο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι απαιτητικές και μόνο αν το θέμα μας παθιάζει και μας ενδιαφέρει μπορούμε να ανταποκριθούμε και να κάνουμε τη διαφορά.

Αναζήτηση μεταπτυχιακών:

https://dasta.auth.gr/

https://www.eduguide.gr/

http://www.mysep.gr/

Πάνος Σταυρόπουλος

Φιλόλογος- Εκπαιδευτικός Αναλυτής

Yourcareer, Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x