Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στα Αρχαία Ελληνικά ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στα Αρχαία Ελληνικά

Το Πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., www.cce.uoa.gr) του Ε.Κ.Π.Α. και συντονίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος, Αμφιλόχιο Παπαθωμά.

Οι βασικοί εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο στον χώρο της Ελληνικής Φιλολογίας από τις απαρχές έως και την Ύστερη αρχαιότητα.

Βασικός σκοπός του Επιμορφωτικού μας Προγράμματος που φέρει τον τίτλο «Επιμόρφωση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Επικαιροποίηση και Διεύρυνση Γνώσεων» είναι η επέκταση του γνωστικού πεδίου των επιμορφουμένων και ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.

Με τη δια ζώσης διδασκαλία από ειδικούς επιστήμονες στόχος μας είναι η επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων αρχαίας ελληνικής φιλολογίας μέσω της ευσύνοπτης παρουσίασης των αρχών, της μεθοδολογίας και των σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων των αρχαιογνωστικών επιστημών, της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με εν πολλοίς άγνωστες περιόδους και αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με τη διασύνδεση των φιλολογικών πηγών με ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, με την ανάδειξη της σημασίας της πρόσληψης στον τρόπο προσέγγισης των κειμένων.

Το πρόγραμμα

  • Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στις 54 ώρες με προβλεπόμενη έναρξη την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.
  • Οι διδακτικές ώρες του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε 14 εβδομάδες, τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα (Παρασκευή 17.00-21.00). Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης (54 ώρες διδασκαλίας), εννέα (9) βαθμών ECVET.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://epimorfosiarxaiaellinikaekpa.wordpress.com/
  • Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα ως Πέμπτη, ώρες 12:30-14:00 και 17:00-19:00 τηλεφωνικά στο: 6992280760, και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: epimorfosiarxaiaellinika@gmail.com

Η ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x