Εκδόσεις Ζήτη: Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου

Εκδόσεις Ζήτη: Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου

«Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου»

Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στη Β Λυκείου και ειδικότερα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας μετέβαλε ριζικά την εξεταστική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί πλέον δεν δημιουργούν εκ του μηδενός τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών τους για τις προαγωγικές εξετάσεις αλλά στηρίζονται σε ημιτελή κριτήρια που επιλέγονται τυχαία με τη μορφή κλήρωσης από την υφιστάμενη δεξαμενή της τράπεζας θεμάτων. Πλέον, οι μαθητές σε όλη την Ελλάδα έρχονται αντιμέτωποι με κοινά θέματα γεγονός που αυξάνει την αντικειμενικότητα και τους ωθεί να βελτιωθούν. Παράλληλα, απαιτείται να εξοικειωθούν τόσο με την τυπολογία των ασκήσεων όσο και την γλώσσα που χρησιμοποιείται στις εκφωνήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται περαιτέρω το επίπεδο δυσκολίας των τελικών εξετάσεων.

Οι Εκδόσεις Ζήτη, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τον σκόπελο που αντιπροσωπεύουν τα ημιτελή κριτήρια για την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, προχώρησαν στην κυκλοφορία του βιβλίου των: Μαρία Δ. Πετροπούλου και Σοφία Ι. Μαργαρίτη με τίτλο «Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου» το οποίο περιέχει εξήντα (60) ολοκληρωμένα κριτήρια βασισμένα στα αντίστοιχα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Το γνωστό συγγραφικό δίδυμο, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του, παρουσίασε ένα ακόμη ποιοτικό και ολοκληρωμένο έργο, το οποίο αποσκοπεί στην διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο της προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις.

Εκδόσεις Ζήτη: Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ στην εικόνα

Το νέο βιβλίο των: Μαρία Δ. Πετροπούλου και Σοφία Ι. Μαργαρίτη αποτελεί πολύτιμο βοηθό εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς στις σελίδες του περιέχεται ολοκληρωμένη θεωρία τόσο για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και της Λογοτεχνίας αλλά και πλήθος ολοκληρωμένων κριτηρίων αξιολόγησης από την τράπεζα θεμάτων, τα οποία επιτρέπουν την πρακτική αξιοποίηση της προαναφερθείσας θεωρίας σε αυθεντικά κείμενα.

Η προαναφερθείσα θεωρία παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό οι αναγνώστες θα βρουν ενδεικτικές διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στην τράπεζα θεμάτων προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με την διατύπωση και τον τρόπο προσέγγισης των λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων που απαντούν στα κριτήρια της τράπεζας. Επιπρόσθετα οι συγγραφείς έχουν προσθέσει πληθώρα πρόσθετων ερωτημάτων, σύμφωνα με το πνεύμα και τον τρόπο λειτουργίας των υπαρχόντων κριτηρίων, τα οποία συνοδεύονται από απαντήσεις για μεγαλύτερη διευκόλυνση των μαθητών. Οι ερωτήσεις καλύπτουν το σύνολο των σχετικών θεμάτων τα οποία είναι πιθανό να κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές. Όσον αφορά το λογοτεχνικό κείμενο, παρουσιάζεται εκτενέστατη θεωρία, στην οποία μπορούν να ανατρέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί για να βρουν απαντήσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά το σχολιασμό και την ερμηνεία τόσο των πεζών κειμένων όσο και των ποιημάτων.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν εξήντα (60) ολοκληρωμένα κριτήρια τα οποία στηρίζονται σε ισάριθμα ημιτελή της τράπεζας θεμάτων. Το υλικό καλύπτει το σύνολο των θεματικών ενοτήτων της Β Λυκείου, ενώ -για διευκόλυνση εκπαιδευτικών και μαθητών- το συγγραφικό δίδυμο έχει χωρίσει τα κριτήρια βάση της ενότητας στην οποία ανήκουν. Μάλιστα σε ευρείες θεματικές ενότητες όπως π.χ. το επάγγελμα, οι συγγραφείς έχουν φροντίσει να διαμοιράσουν τα ενυπάρχοντα κριτήρια σε επιμέρους υποκατηγορίες, όπως π.χ. ανεργία, τηλεργασία, αυτοματοποίηση της εργασίας κ.λπ. προκειμένου οι αναγνώστες να έχουν συγκεντρωμένο το υλικό ανάλογα με το επιμέρους προσεγγιζόμενο θέμα. Μάλιστα, για να βοηθήσουν τους μαθητές να απαντήσουν με επιτυχία στο σχετικό ερώτημα που αφορά την παραγωγή λόγου, οι συγγραφείς έχουν προσθέσει, στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας, ολοκληρωμένη σχεδιαγραμματική παρουσίαση των βασικών στοιχείων της εξεταζόμενης έννοιας.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτημάτων και των εξήντα (60) κριτηρίων.  Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανατροφοδότηση των μαθητών καθώς μπορούν να ανατρέξουν στις οικείες σελίδες για να αντιπαραβάλουν την προσωπική τους απάντηση με την ενδεικτική της τράπεζας θεμάτων. Στο ερώτημα που αφορά την παραγωγή λόγου οι απαντήσεις δίδονται τόσο σε μορφή ενιαίου κειμένου, το οποίο λειτουργεί ως υπόδειγμα συγγραφής όσο και σχεδιαγραμματικά προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν, εκμεταλλευόμενοι το υφιστάμενο υλικό, να ελέγξουν την αρτιότητα των προσωπικών τους προσπαθειών.

Το βιβλίο των Μαρία Δ. Πετροπούλου και Σοφία Ι. Μαργαρίτη «Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών για την επιτυχημένη επαφή με τα υπάρχοντα κριτήρια της τράπεζας Θεμάτων. Συνδυάζει θεωρία και πρακτική διευκολύνοντας τους αναγνώστες στην προετοιμασία για τις προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

 

Το βιβλίο  «Τράπεζα Θεμάτων, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Β΄ Λυκείου» των: Μαρία Δ. Πετροπούλου και Σοφία Ι. Μαργαρίτη από τις Εκδόσεις Ζήτη μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό τους βιβλιοπωλείο, τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων στην Αθήνα,  Χαριλάου Τρικούπη 22 και στην Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27 καθώς και στα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!