Εκδόσεις Ζήτη: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β Λυκείου -Τράπεζα Θεμάτων

Εκδόσεις Ζήτη: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β Λυκείου -Τράπεζα Θεμάτων

Εκδόσεις Ζήτη: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β Λυκείου -Τράπεζα Θεμάτων

Ο τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Λύκειο έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων αλλαγών που επιβλήθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Άμεση συνέπεια της προαναφερθείσας κατάστασης είναι η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών βιβλίων τα οποία θα συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών.

Τελευταία μεταβολή στον τρόπο αξιολόγησης και γενικά προσέγγισης του μαθήματος αποτελεί η είσοδος της Τράπεζας Θεμάτων στις τάξεις του Λυκείου.  Πλέον οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι ήδη από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου με έναν αντικειμενικό μηχανισμό ο οποίος εξασφαλίζει κατά το ήμισυ ότι σε πανελλήνιο επίπεδο τα θέματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές κατά τη λήξη του σχολικού έτους θα είναι σταθμισμένα και ισοδύναμα προκειμένου να αποφευχθούν οι ανισότητες που κυριαρχούσαν στο παρελθόν. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το ΙΕΠ προσφέρει πλήθος ημιτελών κριτηρίων τα οποία καλούνται οι καθηγητές να χρησιμοποιήσουν ως βάση για την εξέταση των μαθητών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Συνεχίζοντας την άοκνη προσπάθειά τους για παροχή επίκαιρου και ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, οι Εκδόσεις Ζήτη προχώρησαν στην έκδοση του βιβλίου της Άννας Σιάτρα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου» το οποίο καλύπτει με άριστο τρόπο τις απαιτήσεις που προέκυψαν από την είσοδο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην εξεταστική διαδικασία. Στις σελίδες του εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες θα ανακαλύψουν έναν πολύτιμο σύντροφο στο έργο τους. Οι πρώτοι θα αντλήσουν ολοκληρωμένα κριτήρια, τα οποία συμπορεύονται πλήρως με τις οδηγίες διδασκαλίας των τελευταίων ετών, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους. Οι δεύτεροι θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν με επιτυχία για τις τελικές εξετάσεις καθώς τα ερωτήματα που στοιχειοθετούν τα επιμέρους κριτήρια αποτελούν προάγγελο των ερωτήσεων με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η συγγραφέας επέλεξε να χωρίσει το βιβλίο της σε τρία μέρη ακολουθώντας εν γένει την δομή των εξεταστικών κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην τράπεζα θεμάτων για το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, σπεύδοντας φυσικά να καλύψει τα υφιστάμενα κενά για καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις.

Στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι αφιερωμένο στο σκέλος της Νεοελληνικής Γλώσσας, η συγγραφέας προσεγγίζει κριτικά την ύλη του μαθήματος με τη βοήθεια πλήθους κριτηρίων της τράπεζας θεμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση για την διδασκαλία της θεωρίας αξιοποιώντας υφιστάμενες ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το πρώτο θέμα όλων των κριτηρίων σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα (ανοικτού-κλειστού τύπου). Το πρώτο από αυτά αφορά την κατανόηση του κειμένου ή την συνοπτική απόδοσή των παρουσιαζόμενων θέσεων, το δεύτερο την οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, δομή-τρόποι ανάπτυξης κ.ά.) και το τρίτο τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, επικοινωνιακές συνθήκες, λεξιλόγιο, σημεία στίξης κ.λπ. Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα θέματα προσεγγίζεται από τη συγγραφέα σε πρακτικό επίπεδο με την χρήση κειμένων αντλημένων από την υφιστάμενη δεξαμενή της τράπεζας θεμάτων τα οποία αξιοποιεί ως παραδείγματα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τη διατύπωση και τις απαιτήσεις των υπαρχόντων κριτηρίων. Προκειμένου να διευκολύνει μαθητές και συναδέλφους στην προσέγγιση στοιχείων θεωρίας όπως είναι ο συσχετισμός του τρόπου ανάπτυξης μιας παραγράφου με την πρόθεση του συντάκτη, η αξιολόγηση ενός τίτλου, οι διαφορές που ανακύπτουν από την χρήση ευθύ και πλάγιου λόγου, η λειτουργία των ερωτήσεων στο λόγο κ.ά. η Άννα Σιάτρα αποφασίζει να κινηθεί πρακτικά επιλέγοντας κείμενα που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα σημεία θεωρίας και παρέχοντας ολοκληρωμένες απαντήσεις, οι οποίες φωτίζουν και αποκαλύπτουν τον ενδεδειγμένο τρόπο εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, αντί να αρκείται σε στείρα θεωρητικολογία η οποία αποστασιοποιεί τον μαθητή από το διδακτικό αντικείμενο παρέχει ενδεικτικές απαντήσεις, οι οποίες  λειτουργούν ως υπόδειγμα εργασίας για εκφραστικά ορθές και ποιοτικά άρτιες απαντήσεις.

Η ίδια πορεία ακολουθείται και στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Λογοτεχνία. Η συγγραφέας, αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά κείμενα από την τράπεζα θεμάτων παρουσιάζει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση ενός πεζού ή ποιητικού έργου λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους υφιστάμενους κειμενικούς δείκτες που σχετίζονται με το χρόνο, τις εγκλίσεις, τα ρηματικά πρόσωπα κ.λπ. Μέσα από τις απαντήσεις, που συνοδεύουν τα κείμενα που αξιοποιεί για την προσέγγιση καθενός από τα παραπάνω στοιχεία, υποδεικνύει εμπράκτως την ενδεδειγμένη πορεία εργασίας που οφείλουν να ακολουθήσουν οι μαθητές κατά την συγγραφή των προσωπικών τους απαντήσεων.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, συνάδελφοι και μαθητές θα ανακαλύψουν εβδομήντα (70) ολοκληρωμένα κριτήρια ομαδοποιημένα κατά θεματική ενότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ. Η συγγραφέας έχει συμπληρώσει τις ερωτήσεις που απουσιάζουν τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο μη λογοτεχνικό κείμενο προκειμένου να προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πληθώρα κριτηρίων έτοιμων προς χρήση στην καθημερινή διδακτική πράξη. Παράλληλα, για καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου υλικού προσφέρονται πρόσθετες ασκήσεις στο μη λογοτεχνικό κείμενο με στόχο την εξάσκηση των μαθητών/τριών σε διαφορετικούς τύπους ασκήσεων και εκφωνήσεων. Πρόσθετες ασκήσεις, όμως, συνοδεύουν και τα λογοτεχνικά κείμενα προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός στην διαδικασία του ερμηνευτικού διαλόγου τόσο στο πλαίσιο αξιοποίησης των υπαρχόντων κειμενικών δεικτών όσο και στην ελεύθερη προσέγγιση.

Για το σύνολο των ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στα επιλεγέντα κριτήρια όσο και στις πρόσθετες ασκήσεις γλώσσας και λογοτεχνίας προσφέρονται ολοκληρωμένες ενδεικτικές απαντήσεις στο οικείο παράρτημα του βιβλίου.

Το βιβλίο της Άννας Σιάτρα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου» αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή η οποία προσεγγίζει το αντικείμενο σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον υλικό της τράπεζας θεμάτων.  Προσφέρει πρακτική θεώρηση στα ζητήματα της θεωρίας του γλωσσικού μαθήματος η οποία δίνει ουσιαστικές απαντήσεις σε ζητήματα με τα οποία όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι συνεχώς. Όσοι σπεύσουν να το αποκτήσουν θα αποκτήσουν ένα βιβλίο που θα τους λύσει τα χέρια στην καθημερινή διδακτική διαδικασία.

 

Το βιβλίο «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου» της Άννας Σιάτρα από τις Εκδόσεις Ζήτη μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό τους βιβλιοπωλείο, τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων στην Αθήνα,  Χαριλάου Τρικούπη 22 και στην Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27 καθώς και στα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!