Εκδόσεις Ζήτη: Λατινικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ Γενικού Λυκείου

Εκδόσεις Ζήτη: Λατινικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ Γενικού Λυκείου

Εκδόσεις Ζήτη: Λατινικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ Γενικού Λυκείου

Η αύξηση της διδακτέας ύλης στο μάθημα των Λατινικών σε συνδυασμό με την προσθήκη ερωτήσεων εισαγωγής και ετυμολογικής συγγένειας με την ελληνική γλώσσα έθεσαν ψηλότερα τον πήχη για όσους μαθητές/τριες επιθυμούν να εξασφαλίσουν, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, άριστη επίδοση στο μάθημα.

Οι , επιθυμώντας να συνεισφέρουν ενεργά στην επιτυχημένη προετοιμασία των υποψηφίων στο απαιτητικό μάθημα των Λατινικών, προσφέρουν το βιβλίο των: Ευαγγελία Ψυχογυιού και Κωνσταντίνου Ντούρου με τίτλο: «» το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των μαθητών για την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα

Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνεται σχεδιαγραμματική παρουσίαση των επιμέρους ενοτήτων της εισαγωγής του σχολικού εγχειριδίου για να διευκολυνθούν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση και εκμάθησή της. Για την εξάσκησή τους έχει προβλεφθεί η ύπαρξη πλήθους ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου όλων των ειδών (Σ/Λ, αντιστοίχιση, πολλαπλής επιλογής), οι οποίες εκτείνονται σε δεκάδες σελίδες και καλύπτουν πλήρως κάθε πτυχή του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Στην προσέγγιση των ενοτήτων της διδακτέας ύλης οι συγγραφείς έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κάλυψη των νέων απαιτήσεων της εξεταστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό μετά την απόδοση της μετάφρασης παρατίθεται λεξιλογικός κατάλογος με τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις στη λατινική και την ελληνική γλώσσα, ο οποίος συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ασκήσεις κλειστού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας για την εξάσκηση των υποψηφίων.

Στην γραμματική οι συγγραφείς επέλεξαν να προσφέρουν ασκήσεις κατανεμημένες σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει ασκήσεις που συνδέονται με το γραμματικό φαινόμενο της κάθε ενότητας, το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει ασκήσεις που αφορούν την ύλη που έχει διδαχθεί έως τη συγκεκριμένη ενότητα, ενώ στο τρίτο επίπεδο παρατίθενται ασκήσεις που αφορούν το σύνολο της ύλης. Με τον τρόπο αυτό μαθητές και μαθήτριες έχουν αφενός την ευκαιρία να εξασκηθούν στα γραμματικά φαινόμενα που μόλις έχουν διδαχθεί και αφετέρου να πραγματοποιήσουν έμπρακτη επανάληψη στην γραμματική θεωρία των προηγούμενων κεφαλαίων. Τέλος, κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών μαθημάτων, θα μπορούν να εργαστούν σε ασκήσεις που καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης σε κάθε επιμέρους ενότητα.

Αντίστοιχη προσέγγιση, τηρείται και στην παρουσίαση του συντακτικού. Σε κάθε κεφάλαιο, προηγείται η παρουσίαση ενός συντακτικού φαινομένου και στην συνέχεια ακολουθούν οι αναγκαίες ασκήσεις εξάσκησης κατανεμημένες με τον ίδιο τρόπο, όπως και στη γραμματική προκειμένου οι μαθητές/τριες να είναι μπορούν να προετοιμαστούν με επιτυχία και στο συντακτικό.  Φυσικά, σε κάθε κείμενο παρατίθεται και η συντακτική ανάλυση για διευκόλυνση της μελέτης των υποψηφίων.

Για την εξάσκηση των μαθητών το βιβλίο περιλαμβάνει δέκα (10) κριτήρια αξιολόγησης σε ειδικό παράρτημα. Τα πρώτα εφτά καλύπτουν διαδοχικά όλες τις ενότητες του σχολικού βιβλίου χωρισμένος σε ομάδες των πέντε (5). Τα υπόλοιπα τρία (3) αναφέρονται σε όλη την ύλη. Οι ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού υπερβαίνουν το τυπικό όριο, όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ, καθώς αποσκοπούν στην κάλυψη του μέγιστου δυνατού εύρους της ύλης, της τυπολογίας των θεμάτων αλλά και του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων με τις οποίες ενδεχομένως θα έρθουν αντιμέτωποι οι υποψήφιοι.

Σε ξεχωριστό ένθετο -για ευκολία μετακίνησης και χρήσης- παρουσιάζονται τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στο κάθε κείμενο κι ανάλυση των μετοχών εκάστης ενότητας με όλους τους δυνατούς τρόπους. Παράλληλα, παρατίθενται όλα τα ρήματα της διδακτέας ύλης χωρισμένα σε επιμέρους κατηγορίες ανά συζυγία για την διευκόλυνση των μαθητών/τριων στην εκμάθησή τους, ενώ περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη παρουσίαση της κλίσης όλων των ρημάτων που παρουσιάζουν ιδιομορφίες στον σχηματισμό τους (π.χ. capio, eo, fero, possum, αποθετικά ρήματα κ.λπ.). Ίδια προσέγγιση ακολουθείται και για όλες τις αντωνυμίες που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην κλίση τους.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων εισαγωγής, ετυμολογικής προσέγγισης, γραμματικής και συντακτικής αναγνώρισης εκάστης ενότητας καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης προσφέρονται σε cd- rom το οποίο διατίθεται δωρεάν με το βιβλίο.

Τα «Λ»  αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση προσηλωμένη στην παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα συντελέσει αποφασιστικά στην επιτυχή προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα των Λατινικών.

 

 

Τα «Λ» των  μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το , τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων στην  και στην Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27 καθώς και στα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

 

Δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!