Εκδόσεις Ζήτη: Δημιουργία του Λόγου Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα

Εκδόσεις Ζήτη: Δημιουργία του Λόγου Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα

Δημιουργία του Λόγου – Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα 

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει στο προσκήνιο την επικοινωνιακή διάστασή του. Οι μαθητές πλέον οφείλουν να μην εξετάζουν αποκλειστικά το εννοιολογικό περιεχόμενο των εξεταζόμενων κειμένων αλλά επιβάλλεται να προσεγγίζουν σε βάθος τις γλωσσικές επιλογές στις οποίες προχωρά ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να διατυπώσει με επιτυχία το μήνυμά του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/τριες απαιτείται να εμβαθύνουν στην μελέτη της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας. Οι Εκδόσεις Ζήτη, με στόχο να φανούν για μία ακόμη φορά αρωγοί των μαθητών στην απαιτητική αυτή διαδικασία εξέδωσαν το βιβλίο της Ιωάννας Α. Μπράτη με τίτλο «Δημιουργία του Λόγου. Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα, Γ’ Λυκείου».

Όπως φανερώνεται ήδη από τον τίτλο το βιβλίο διακρίνεται για την πληθώρα ασκήσεων που παρέχει στον αναγνώστη.  Για όλες αυτές η συγγραφέας παρέχει ολοκληρωμένες απαντήσεις οι οποίες -πέρα από την δυνατότητα που προσφέρουν για αυτοαξιολόγηση στους μαθητές/τριες- λειτουργούν ως πρότυπο σύνταξης άρτιων και επιτυχημένων απαντήσεων, οι οποίες καλύπτουν σφαιρικά τα ζητούμενα χωρίς να πλατειάζουν και να θεωρητικολογούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ στην εικόνα

Πρόκειται για μια εξαιρετική εργασία η οποία προσεγγίζει το αντικείμενο της γλώσσας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικά, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος το βιβλίο περιλαμβάνει 560 ασκήσεις τις οποίες οι μαθητές/τριες μπορούν να αξιοποιήσουν για εξάσκηση και εμπέδωση των εξεταζόμενων φαινομένων.

Στα οκτώ κεφάλαια του βιβλίου καλύπτεται ολόκληρη η ύλη της γλωσσικής θεωρίας στην οποία μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος καθώς και οδηγίες για την συγγραφή επιτυχημένης περίληψης προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο, ο αναγνώστης συναντά ολοκληρωμένη θεωρία για την οργάνωση του λόγου (τρόπος ανάπτυξης παραγράφου-συνοχή/συνεκτικότητα), η οποία συνοδεύεται από πλήθος ασκήσεων έκτασης δεκάδων σελίδων,  με στόχο την ολόπλευρη προετοιμασία του μαθητή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα κειμενικά είδη (περιγραφή, εξήγηση, οδηγίες κ.λπ.), σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Με τη βοήθεια αναλυτικών πινάκων η συγγραφέας παρουσιάζει το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν τη χρήση, τη δομή και τις εκφραστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν κάθε κειμενικό είδος και του προσδίδουν την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Η θεωρία πλαισιώνεται με πληθώρα ασκήσεων προκειμένου ο αναγνώστης να εξασκηθεί με επιτυχία στον εντοπισμό των διαφορετικών κειμενικών ειδών και στην αιτιολόγηση της απάντησής του.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η προσέγγιση των κειμενικών τύπων (άρθρο, επιστολή, χρονογράφημα κ.λπ.) με συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των επίμαχων στοιχείων τους. Αξιοσημείωτη είναι η έκταση των ασκήσεων που συνοδεύουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο δίδοντας την ευκαιρία στον μαθητή/τρια να εμβαθύνει σε πλήθος αποσπασμάτων από όλους τους τύπους για να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Το κεφάλαιο της πειθούς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται τη γλωσσική θεωρία στην ολότητά της. Για το λόγο αυτό η συγγραφέας, αφού παρουσιάζει τη σχετική θεωρία παραθέτει δεκάδες ασκήσεις για εξάσκηση. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι επιμέρους υποενότητες που αφορούν τον διαφημιστικό, πολιτικό και επιστημονικό λόγο προσεγγίζονται μεμονωμένες παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στους μαθητές να εντρυφήσουν στα επιμέρους γλωσσικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

 

Εκδόσεις Ζήτη: Δημιουργία του Λόγου Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ στην εικόνα

Το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου επικεντρώνεται στις εναλλακτικές γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα για την πραγμάτωση της σκέψης του. Σε αυτό, ο αναγνώστης θα συναντήσει πλούσια και ολοκληρωμένη θεωρία για στοιχεία όπως είναι: τα ρηματικά πρόσωπα, τα σημεία στίξης, η τροπικότητα αλλά και οι διαφορές ενεργητικήςπαθητικής σύνταξης, αναφορικήςποιητικής λειτουργίας της γλώσσας κ.ά.. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την θεωρία έχουν επιλεγεί με στόχο την ολόπλευρη προσέγγιση των παρουσιαζόμενων γλωσσικών επιλογών καθώς και του επικοινωνιακού τους αποτελέσματος.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συσχετισμός της πρόθεσης του συγγραφέα με διαφορετικά κάθε φορά γλωσσικά στοιχεία τα οποία διευκολύνουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Δεκάδες παραδείγματα έρχονται να συνοδεύσουν αρμονικά την παρουσιαζόμενη θεωρία και να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να προσεγγίσουν έμπρακτα τον τρόπο υλοποίησης της προθετικότητας του συγγραφέα ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καθοριστικής σημασίας καθώς σε αυτό πραγματώνονται ουσιαστικά όλα τα επιμέρους στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί διεξοδικά στις προηγούμενες σελίδες του βιβλίου. Δίδεται, λοιπόν, η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να εφαρμόσουν, συγκεντρωτικά, στην πράξη όσα έχουν ήδη διδαχθεί.

Το έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο σχολιασμό του τίτλου των κειμένων· άσκηση η οποία απαντά συνήθως στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η συγγραφέας παραθέτει πλούτο επιλεγμένων παραδειγμάτων, αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών/τριών. Οι εξεταζόμενοι τίτλοι συνοδεύονται από εκτενή αποσπάσματα προκειμένου να διαφανεί με ακρίβεια ο υφιστάμενος ή μη συσχετισμός ανάμεσα στο περιεχόμενο του δοθέντος αποσπάσματος και του εξεταζόμενου τίτλου, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της επιτυχίας του τίτλου επικοινωνιακά και πληροφοριακά.

Στο τελευταίο κεφάλαιο η συγγραφέας προσεγγίζει το θέμα της σύνταξης περίληψης είτε σε μέρος του αρχικού κειμένου είτε επί των απόψεων του συγγραφέα στο σύνολο του κειμένου αναφοράς. Καθώς οι δύο προαναφερθείσες επιλογές απαιτούν διαφορετική στρατηγική προσέγγισης, η συγγραφέας παραθέτει πλήθος παραδειγμάτων για την επιτυχημένη συγγραφή της περίληψης και στις δύο επιμέρους περιπτώσεις.

Η «Δημιουργία του Λόγου. Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα, Γ’ Λυκείου» αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στη βιβλιοθήκη κάθε εκπαιδευτικού ο οποίος/α ασχολείται ενεργά με τη διδασκαλία της γλώσσας καθώς συνδυάζει αρμονικά την θεωρία με την πράξη. Στις εκατοντάδες σελίδες με ασκήσεις που περιέχει ο αναγνώστης θα ανακαλύψει χρήσιμα παραδείγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να εντρυφήσει σε βάθος στο υπό εξέταση κάθε φορά γλωσσικό φαινόμενο συμβάλοντας ενεργά στην μαθησιακή του ανέλιξη.

 

 

Το βιβλίο «Δημιουργία του Λόγου. Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα, Γ’ Λυκείου» μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων, τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27, καθώς και τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!