Αλλαγές στα Αρχαία

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Ο νέος Υπουργός Παιδείας αναιρεί ουσιαστικά τις αλλαγές της επιτροπής Λιάκου για Τετρατάξιο Γυμνάσιο και διετές Λύκειο, διατηρώντας την ισχύουσα δομή.

Οι αλλαγές που εισηγείται ο κ. Γαβρόγλου επικεντρώνονται στη μείωση της ύλης και της αποστήθισης, ενώ προβλέπεται και αλλαγή του απολυτηρίου Λυκείου.

Το νέο απολυτήριο θα ονομάζεται Εθνικό Απολυτήριο, θα στηρίζεται στα πρότυπα του International Baccalaureate και θα διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και από τη συνολικότερη παρουσία του μαθητή στο Λύκειο, με σειρά κριτηρίων.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα της περιόδου Φίλη που αναφέρονταν σε κατάργηση των Πανελληνίων, ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε ότι δε θα ισχύσει κάτι τέτοιο, καθώς πρόκειται για ένα αδιάβλητο θεσμό, ο οποίος οφείλει να διατηρηθεί.

Παράλληλα με τη διατήρηση των Εξετάσεων με κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους,  το υπόλοιπο μέρος της βαθμολογίας θα διαμορφώνεται με άλλα κριτήρια κατά τη διάρκεια του Λυκείου, όπως η απόδοση του μαθητή στην τάξη.

Το νέο σύστημα, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γαβρόγλου, δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει τους μαθητές καθώς θα ισχύσει για όσους θα πάνε την ερχόμενη χρονιά στην Α’ Λυκείου, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί προηγούμενες χρονιές.

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Αυτό το οποίο όμως αλλάζει  στις Πανελλήνιες είναι ότι πλέον οι μελλοντικοί υποψήφιοι δε θα εισάγονται σε Τμήματα όπως συνέβαινε μέχρι τώρα π.χ Ιστορικό- Αρχαιολογικό αλλά σε Σχολές π.χ. Φιλοσοφική. Στόχος είναι να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από πολλά διαφορετικά τμήματα ώστε να παίρνουν πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, π.χ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας, κατά τα πρότυπα του εξωτερικού.

Εθνικό Απολυτήριο και Πιστοποιητικό Σπουδών

Στις πρότασεις του κ. Γαβρόγλου, πάντως, προβλέπεται η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία θα αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής καθώς πέρα από το Εθνικό Απολυτήριο που αναφέρθηκε παραπάνω θα υπάρχει και η δυνατότητα οι μαθητές να λάβουν απλό Πιστοποιητικό Σπουδών, με σημαντικά χαμηλότερες ακαδημαϊκές δυνατότητες.

Οι δυνατότητες των δύο εκπαιδευτικών τίτλων επεξηγούνται αναλυτικά:

  1. Το Εθνικό Απολυτήριο

Προϋπόθεση για να το αποκτήσει ο μαθητής θα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τα 6 μαθήματα που έχει επιλέξει,να έχει συγγράψει διπλωματική εργασία και να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα ∆ημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς. Ανάλογα με το πώς θα έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του ο μαθητής (μαθήματα σε υψηλό επίπεδο), το Απολυτήριο θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Ακαδημαϊκών μονάδων στο Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης προσόντων, διευκολύνοντας με τον τρόπο την κινητικότητα των αποφοίτων τόσο του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου και την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  1. Πιστοποιητικό Σπουδών.

Θα το αποκτούν όσοι απόφοιτοι των Λυκείων δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει το Εθνικό απολυτήριο, είτε διότι απέτυχαν σε κάποια μαθήματα, είτε διότι δεν ολοκλήρωσαν την διπλωματική τους εργασία κλπ. Όμως, και αυτός ο τίτλος, ο οποίος θα πιστοποιεί τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του Ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων. Με βάση το τι έχουν ολοκληρώσει, οι κάτοχοι του τίτλου θα μπορούν ακόμα και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα, αρκεί να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει για τους πρωτοετείς φοιτητές του, ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά ινστιτούτα κλπ.

Το Νέο Σχολείο

Από την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουν σταδιακά οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα με μείωση της διδακτέας ύλης καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, «οι εξαντλητικοί ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης που επιβάλλονται σήμερα για την κάλυψη της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων δεν επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της σχολικής γνώσης. Σημαντικές είναι, τέλος, οι επιπτώσεις της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων στην ενίσχυση της παραπαιδείας».

  • Πέρα από τη μείωση της ύλης προωθείται και αναδιαμόρφωσή της σε αντιστοιχία με τα Προγράμματα Σπουδών,
  • συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, τα οποία θα συμβαδίζουν και θα προωθούν την νέα προσέγγιση του υπουργείου,
  • δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις με στόχο τη μείωση της απομνημόνευσης.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

2
0
Would love your thoughts, please comment.x