Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Φέρνει Νέες Προσλήψεις στις Τάξεις Υποδοχής

Ειδική Αγωγή: Τι θα γίνει τελικά με τους διορισμούς μετά την προκήρυξη εκλογών; – ‘Ολες οι λεπτομέρειες!

Ειδική Αγωγή – Τι προβλέπεται μετά την προκήρυξη των εκλογών

Άρθρο 28 του ν.2190/1994

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2190/1994 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους», κατά το διάστημα από την προκήρυξη Βουλευτικών Εκλογών έως την Ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής αγωγής, φυσικά), εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο στις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές και τις εγκριτικές αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης για πρόσληψη ή μετάταξη.

Ειδική Αγωγή – Τι ισχύει με τις προκηρύξεις

Δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού. Δεν δημοσιεύονται πράξεις διορισμού. Δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη/μετάταξη/απόσπαση προσωπικού. Δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή εκτάκτου. Δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή. Δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων. Τα παραπάνω ισχύουν και για την ειδική αγωγή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Όσον αφορά τις πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή έχουν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο ή όπου απαιτείται δημοσίευση, έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν.

Παραδείγματος χάρη δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί η ατομική πράξη διορισμού/πρόσληψης/μετάταξης σε Φ.Ε.Κ. πριν την προκήρυξη των εκλογών. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α ́), επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας.

Για κάθε μεταβολή απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών.

 Τι γίνεται με τις Υπουργείου Παιδείας

Στην περίπτωσή μας και όσον αφορά στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 1ΕΑ/2019 (ειδική αγωγή), οι οποίες έχουν εκδοθεί εδώ και ημέρες, η 3Ε/2019 των Εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ειδική αγωγή) έχει ολοκληρωθεί και η προθεσμία αιτήσεων 2ΕΑ/2019 του ΕΕΠ και 1ΕΑ/2019 του ΕΒΠ λήγει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.

Για να διαβάσετε λεπτομέρειες  σχετικά με τι προκηρύξεις και το υπόλοιπο άρθρο διαβάστε εδώ.

 

Πηγή

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x