Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: 9+1 Πρακτικές Συμβουλές για το Σχολείο

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: 9+1 Πρακτικές Συμβουλές για το Σχολείο

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: 9+1 Πρακτικές Συμβουλές για το Σχολείο

Τα τελευταία χρόνια οι έννοιες “ειδικές μαθησιακές δυσκολίες” και “δυσλεξία” κυριαρχούν στην σχολική πραγματικότητα και την εκπαιδευτική πράξη. Στις τάξεις του γενικού σχολείου φοιτούν μαθητές με ελαφριάς μορφής μαθησιακές δυσκολίες έως βαριά αναπηρία. Οι μαθητές αυτοί συχνά έχουν λάβει γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ με πολύτιμες συμβουλές για τη μαθησιακή διαδικασία ή μπορεί ακόμα να έχουν εγκριθεί και με παράλληλη στήριξη. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τον μαθητή υπάρχει μία σειρά από ενέργειες που μπορεί να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών του.

1) Διαφοροποίηση της διδασκαλίας:

Ο καθηγητής καλείται να αναπροσαρμόσει την ύλη και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να είναι ταιριάζουν στις ανάγκες και τις ικανότητες του μαθητή.

2) Μικρά βήματα:

 • Αρχικά, χρειάζεται περιορισμός των νεοεισερχόμενων πληροφοριών. Η νέα πληροφορία να συνδέεται με την προηγούμενη γνώση. Διαρκώς να ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης της πληροφορίας.
 • Ακρίβεια στην καθοδήγηση και στην επεξήγηση.
 • Σαφείς και σύντομες εντολές, χωρίς περιττές πληροφορίες.
 • Οι οδηγίες να δίνονται με ήπιο και σταθερό τόνο φωνής.
 • Συστηματική παροχή οδηγιών σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την καταγραφή σημειώσεων, την ανάλυση και την αποκωδικοποίηση των δεδομένων.

3) Ενίσχυση της συμμετοχής:

Αρχικά ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και αποδοχής στην τάξη. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι μία καλή πρακτική, όπως και η οργάνωση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ομάδας.

Επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζει παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Να εμπλέκει τον μαθητή σε δραστηριότητες που μπορεί να ανταποκριθεί, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του. Να ενθαρρύνει τον μαθητή να λαμβάνει πρωτοβουλίες. Να του αναθέσει ρόλο βοηθού (π.χ. να γράφει την ημερομηνία στον πίνακα ή να μοιράζει φωτοτυπίες).

Ο εκπαιδευτικός να κρατάει ημερολόγιο καταγραφής του ρυθμού συμμετοχής του μαθητή.

4) Με μέτρο οι διορθώσεις:

 • Απομυθοποιούμε τον φόβο του λάθους.
 • Αποφεύγουμε το κόκκινο στυλό.
 • Διορθώνουμε με λεπτότητα και μόνο τα βασικά λάθη.

5) Επιβράβευση:

Στην αρχή της χρονιάς αξιοποιούμε το «παιδαγωγικό συμβόλαιο» και συμφωνούμε με τον μαθητή τις προσδοκίες και τους στόχους μας καθώς και την επιβράβευση της προσπάθειας.

Ενθαρρύνουμε τον μαθητή με θετικά σχόλια, αναγνωρίζουμε την προσπάθειά του και επαινούμε όταν κατακτά τον στόχο του.

Σε περίπτωση που παρουσιάσει χαμηλή επίδοση, ανακοινώνουμε τη βαθμολογία ενθαρρύνοντας τον μαθητή για την επόμενη φορά: «Δεν τα πήγες αρκετά καλά.  Ξέρω ότι θα προσπαθήσεις περισσότερο την επόμενη φορά.»

6)Βαθμολόγηση με μέτρο:

Δεν χρειάζεται ούτε αυστηρότητα, ούτε υπερβολική επιείκεια. Αρκεί να έχουμε κατά νου ότι οι μαθητές μας με μαθησιακές δυσκολίες ξεκινούν την προσπάθειά τους από μία άλλη βάση σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Και ανάλογα εμείς βαθμολογούμε την προσπάθεια. Δεν κρίνουμε μόνο το αποτέλεσμα.

7) Πίστωση χρόνου:

Ο μαθητής μας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και είναι συχνά αγχωμένος. Ειδικά για τις γραπτές δραστηριότητες μεριμνούμε να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, ώστε να διαχειριστεί το άγχος του, να ανακαλέσει τις πληροφορίες και να εφαρμόσει τις τεχνικές απάντησης που έχει διδαχθεί. (Πόσα μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα σε ένα μπερδεμένο κεφαλάκι!)

8) Προσοχή στα διαγωνίσματα:

 • Προτιμάμε απλές διατυπώσεις με ξεκάθαρα ερωτήματα. Το διαγώνισμα να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και στο πρώτο μέρος να προτιμάμε ασκήσεις κλειστού τύπου.
 • Μειώνουμε τον όγκο της εξεταστέας ύλης
 • Σεβόμαστε τις οδηγίες του ΚΕΣΥ και το δικαίωμα του μαθητή για προφορική εξέταση.

9) Ο μαθητής σε πρώτο πλάνο:

 • Ο μαθητής να κάθεται στο πρώτο θρανίο με έναν μαθητή με καλύτερες επιδόσεις για να τον βοηθά.
 • Να μη βλέπει σε παράθυρο για να μην αποσπάται η προσοχή του.

10) Ολιστική μέθοδος:

Αξιοποιούμε όλες τις καλές πρακτικές για να ενισχύσουμε τον μαθητή μας:

 • Χρήση οπτικών μέσων και σύγχρονων τεχνολογιών
 • Παροχή σχεδιαγράμματος του μαθήματος ή περιληπτική απόδοση της ημερήσιας ύλης στην αρχή της διδακτικής ώρας
 • Χρήση πολύχρωμων μαρκαδόρων και υπογραμμιστών
 • Μείωση του όγκου εργασίας

 

Νικολέτα Μιχαλοπούλου,  Φιλόλογος Ειδικής αγωγής  για την ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!