ΕΑ: Ψηφιακό διδακτικό υλικό στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

ΕΑ: Ψηφιακό διδακτικό υλικό στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

ΕΑ: Ψηφιακό διδακτικό υλικό στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Αναρτήθηκαν τα βιβλία Εκπαιδευτικού – Αναμένεται σύντομα να αναρτηθούν και τα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού (Βιβλία Μαθητή & CD). Τα διδακτικά βιβλία Εκπαιδευτικού του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού που εμπεριέχονται στις ΥΑ Φ.31/161473/ΓΔ4 – 10.12.2021 και 20968/Δ3 – 24.02.2022 έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στον κατάλογο Διδακτικών Βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Διευκρινίζεται πως τα συγκεκριμένα βιβλία δε διανέμονται σε έντυπη μορφή κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Πηγή: alfavita.gr

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!