Δωρεάν Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακαδ. έτους 2017-2018

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 διαγωνισμό εισαγωγής 62 (εξήντα δύο) σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατευθύνσεις /Ειδικεύσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών:

α) Ιστορίας και

β) Αρχαιολογίας

και αποτελείται από εννέα (9) ειδικεύσεις.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 κατά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:

1. Προϊστορική Αρχαιολογία 7

2. Κλασική Αρχαιολογία 7

3. Βυζαντινή Αρχαιολογία 6

4. Ιστορία Νεότερης Τέχνης 5

5. Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 7

6. Βυζαντινή Ιστορία 7

7. Οθωμανική Ιστορία1 2

8. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

– Ιστορία Νέου Ελληνισμού (13ος αι.-1830) 7

– Ιστορία Νεότερου Ελληνισμού (1830-2008) 7

9. Ευρωπαϊκή Ιστορία 7

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των αντιστοίχων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κάτοχοι πτυχίων άλλων κλάδων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.2916/01) είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, αφού υποστούν επιτυχώς πρόσθετη δοκιμασία, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό ΠΜΣ του Τμήματος και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2327/95 (ΥΕΚ 156 Α) και την παρ.12.3 του άρθρου 5 του Ν.2916/01. 1

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 4ος όροφος, γραφείο 404) από 2-19 Ιουνίου 2017 και από 4-11 Σεπτεμβρίου 2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση ένταξης στο ΠΜΣ (την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου Πανεπιστημίου

Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

Σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.λπ.

– Αντίγραφο πτυχίου μίας ξένης γλώσσας ή περισσοτέρων -εάν υπάρχουν- (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Βιογραφικό σημείωμα

Διενέργεια Διαγωνισμού

Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται ύστερα από γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη, βάσει της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο αναρτημένης βιβλιογραφίας (τη βιβλιογραφία μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

 Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός του πτυχίου -και κυρίως των σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων- η γνώση περισσοτέρων της μιας ξένων γλωσσών, η επίδοση σε σεμιναριακές εργασίες και -εφόσον υπάρχει- η ερευνητική δραστηριότητα.

Η γραπτή εξέταση και η προφορική συνέντευξη θα διενεργηθούν κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου 2017, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Αν χρειάζεστε τη βοήθειά μας, είτε για τη δημιουργία του βιογραφικού σας είτε για τη συνοδευτική επιστολή, αφήστε μας να το γνωρίζουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βασιλένα Μαργέλλου, Φιλόλογος της Ομάδας του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x