Δωρεάν Μεταπτυχιακό στη Φιλολογία

Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Εργασία στο Πανεπιστήμιο Αντί Διδάκτρων!

Μεταπτυχιακά με εργασία στο Πανεπιστήμιο αντί διδάκτρων

Τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων (δωρεάν μεταπτυχιακά) σε φοιτητές που «παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου» στο ίδρυμα δίνει το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση το οποίο τίθεται σε διαβούλευση από την 25 Μαΐου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που φέρνουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που εκπονούν τα πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη θέσπιση κατώτατου ποσοστού διδασκόντων του μεταπτυχιακού που προέρχονται από το τμήμα που διοργανώνει το πρόγραμμα.

Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για την επιβολή διδάκτρων θα είναι η αυστηρή κοστολόγηση των προτεινόμενων μεταπτυχιακών. Ως εκ τούτου, «σε περίπτωση που ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας διαπιστώσει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές ή ότι το υψος των τελών είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φοιτητών περιορισμένης εισοδημαυ κής ικανότητας ή όη δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να αναπέμψει την απόφαση ίδρυσης του μεταπτυχιακού στη Σύγκλητο».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θεσμοθετείται η δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα για φοιτητές που προέρχονται από εισοδηματικά ασθενείς κατηγορίες. Επιπροσθέτως, κάθε ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές μερικώς ή ολικώς από τα δίδακτρα αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου που δεν υπερβαίνουν τις έξι ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα.

Τέλος το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να «πριμοδοτήσει» τον τακτικό προϋπολογισμό όσων πανεπιστημίων εκπονούν δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε η Σύνοδος των Πρυτάνεων, τα μέλη της οποίας δηλώνουν σύμφωνα με την ανάγκη εφαρμογής γενικών αρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατία” τονίζουν ότι ο προσδιορισμός των διδάκτρων θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας κατόπιν λεπτομερούς κοστολόγησης των δαπανών που είναι αναγκαίες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επισημαίνουν ακόμη ότι οι όποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει τα πανεπιστήμια με τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών.

Πηγή: foititikanea.gr

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x