«Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής» Εκδόσεις Ζήτη

«Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής» Εκδόσεις Ζήτη

«Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής»

Η επαφή με την λογοτεχνία αποτελεί αναμφισβήτητα καθοριστικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Μέσα από τα πεζά και ποιητικά κείμενο έρχεται σε επαφή με νέες εμπειρίες οι οποίες συντελούν στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης του, στην ανάπτυξη της γλωσσικής του έκφρασης και στην καλλιέργεια της αισθητικής του. Προκειμένου η παραπάνω διαδικασία να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, επιβάλλεται ο μαθητής να τηρεί ενεργή στάση απέναντι στο κείμενο και να μην έρχεται σε επαφή με αυτό παθητικά και στατικά. Η προσέγγιση του κειμένου με τη βοήθεια δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής εκπληρώνει με απόλυτη επιτυχία τον παραπάνω στόχο καθώς το παιδί μετασχηματίζει την αρχική γνώση που αντλεί από τα λογοτεχνικά κείμενα σε δική του δημιουργία την οποία αποτυπώνει στο χαρτί.

Το βιβλίο της Σοφίας Τσάτσου-Νικολαΐδη «Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής» με βάση το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ζήτη, αποσκοπεί στην κάλυψη του παραπάνω στόχου. Η συγγραφέας αξιοποιεί τα ενενήντα τρία κείμενα που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίας για να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας.  Όσοι επιλέξουν να αποκτήσουν το συγκεκριμένου βιβλίο θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θα ανοίξει την πόρτα στους ίδιους και τους μαθητές τους για πιο ενεργή  προσέγγιση των σχολικών κειμένων.

«Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής» Εκδόσεις Ζήτη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα

Η συγγραφέας, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο πεδίο της Δημιουργικής γραφής, επικαιροποιεί το υπάρχον υλικό του σχολικού Ανθολογίου, το οποίο χορηγεί η επίσημη πολιτεία σε όλους τους μαθητές/τριες και προτείνει την προσέγγισή του μέσα από την τέχνη της Δημιουργικής γραφής, ενός τομέα που σταδιακά συνδέεται με κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και δημιουργεί ένα νέο πεδίο που αναδεικνύει το ρόλο της παιδικής λογοτεχνίας και της επαφής της με το παιδί.

Η δομή του βιβλίου ακολουθεί τις έντεκα ενότητες του σχολικού εγχειριδίου παραθέτοντας τα κείμενα με την ίδια σειρά που απαντούν στο δεύτερο. Σε κάθε κείμενο η προσέγγιση χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: α) προπαρασκευή, β) επινόηση, γ) οργάνωση, δ) συγγραφή/παρουσίαση ενώ η συγγραφέας προσφέρει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης της επιλεγμένης δημιουργικής δραστηριότητας.

Στο πρώτο στάδιο (προπαρασκευή) οι μαθητές καλούνται να αναγνώσουν το αρχικό κείμενο που περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο. Στη συνέχεια (επινόηση), παρουσιάζεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία εκ μέρους των μαθητών της προσωπικής τους πρότασης προσαρμοσμένη στις λογοτεχνικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες του αρχικού κειμένου. Για παράδειγμα, η συγγραφέας προτρέπει τους αναγνώστες να διηγηθούν προσωπικές ιστορίες βάση ένα πασχαλινό έθιμο, να μετατρέψουν ποιήματα σε πεζά κείμενα και το αντίστροφο, να δημιουργήσουν τις δικές τους ακροστιχίδες ή να μετασχηματίσουν το αρχικό κείμενο ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, κ.ά..

Για την υλοποίηση της παραπάνω στοχοθεσίας η συγγραφέας προσφέρει αναλυτικές οδηγίες (οργάνωση) προκειμένου να διευκολύνει και να κατευθύνει με σαφήνεια τους μαθητές κατά τη διαδικασία της δημιουργίας των προσωπικών έργων τους. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με τη φάση της συγγραφής των επιμέρους κειμένων (συγγραφή/παρουσίαση). Το τελικό στάδιο -ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε δημιουργικής δραστηριότητας- μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Το βιβλίο της Σοφίας Τσάτσου-Νικολαΐδη, αν και στηρίζεται στο ανθολόγιο του Δημοτικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια επιτυχία κι από φιλόλογους τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, καθώς οι τεχνικές και οι ιδέες που περιέχει μπορούν να αναζωογονήσουν το μάθημα της Λογοτεχνίας και να συμβάλουν στην ουσιαστική επαφή των μαθητών με το γραπτό λόγο. Με τη βοήθειά του οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιδιώκουν την καλλιέργεια της ικανότητας παραγωγής λόγου μπορούν να ενισχύσουν έμπρακτα τις δεξιότητες των μαθητών τους με ευφάνταστο και παιγνιώδη τρόπο.

 

Το βιβλίο «Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής» με βάση το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Ε’ και Στ’ Δημοτικού των Εκδόσεων Ζήτη  μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό τους βιβλιοπωλείο, τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27 και τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!