Διημερίδα «Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη» 2019