Διημερίδα Διδακτικής Έκθεσης - Ιστορίας στο Ναύπλιο (Νέο Σύστημα)