Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης

Το πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)»

Το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» έχει διάρκεια 12 εβδομάδων και στοχεύει στην επιμόρφωση από απόσταση στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο (με μεθοδολογία και τεχνικές που θα αφορούσαν και άλλα διδακτικά αντικείμενα), στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση εξελιγμένων διδακτικών μοντέλων και νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, στην μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών καθώς και στην ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα εργαλεία και την οπτική της Δια Βίου Μάθησης. Η επιτυχής ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές φιλολόγους ή/και φοιτητές Φιλοσοφικής και προσφέρει επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση στη διδασκαλία της Έκθεσης στο Λύκειο. Δεν υπάρχουν άλλα ειδικά κριτήρια επιλογής, εκτός από το δεδηλωμένο ενδιαφέρον των παραπάνω που προφανώς διδάσκουν ή προτίθενται να διδάξουν το μάθημα στο Λύκειο.

 Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Διάρκεια

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 12 εβδομάδες.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση και διδακτική εμπειρία σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας/Πολυγλωσσίας και διδακτικής της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Εγγραφές

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)», ανέρχεται στα 320€

Σημαντικές Ημερομηνίες:

  • Περίοδος Εγγραφών

7 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2016

  • Έναρξη επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2016

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x