ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΦ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαμαρτυρία Της ΕΕΦ Για Το Μάθημα Της Ιστορίας

Δραματικές Αλλαγές Σε Ιστορία Λυκείου

Οι οδηγίες που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Λύκειο τη σχολική χρονιά 2016-2017 προκάλεσαν την έντονη διαμαρτυρία της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων.

Στο μάθημα της Ιστορίας Λυκείου, αφαιρούνται σημαντικά κεφάλαια από την Ελληνική Ιστορία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη προσέγγιση του αντικειμένου, την κατανόηση και εξήγηση των ιστορικών γεγονότων.

“Μὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς τοῦ Ὑπουργείου τὸ Σχολεῖο παρέχει στοὺς μαθητὲς ἐλλιπῆ γνώση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν συνέχεια καὶ στὴν διαχρονία του”.  τονίζει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων.

Οι αλλαγές στην Ύλη

Στην Α΄ Λυκείου διδάσκονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, περιληπτικά, οι Ανατολικοί λαοί, ο μινωικός και μυκηναϊκός πολιτισμός, ο Β΄ αποικισμός, οι Περσικοί πόλεμοι, των οποίων διδάσκονται μόνο τα αποτελέσματα, καθώς και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Όλα τα παραπάνω κεφάλαια, λόγω της συνοπτικής παρουσίασής τους στους μαθητές, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου δεν εξετάζονται.

Παραλείπεται η πορεία του Μ. Αλεξάνδρου στη Μ. Ασία και Περσία και συνεπώς η σύνδεση με το περιεχόμενο της ιστορικής γεωγραφίας. Εξετάζονται μόνο τα αποτελέσματα μιας εκστρατείας, λεπτομέρειες της οποίας αγνοούν παντελώς οι μαθητές!

Επομένως, ο μαθητής δεν μπορεί να κατανοήσει τη γένεση και τα αίτια των γεγονότων, τα οποία παρουσιάζουν κενά στη διαδοχή με την αποσπασματικότητα, με αποτέλεσμα να μη γίνεται σύνδεση στη μνήμη του μαθητή της εξελικτικής πορείας λόγω ελλιπών πληροφοριών.

Στη Β΄ Λυκείου διδάσκονται συνοπτικά το Ισλάμ, οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι ενώ παραλείπονται βασικά γεγονότα από την εγκατάσταση των λαών αυτών στη Βαλκανική, τη Μ. Ανατολή, την Αφρική και την επίδραση που είχαν αυτά τα γεγονότα στη σημερινή παγκόσμια ιστορία.

Βασική κρίνεται και η απουσία διδασκαλίας της συγκρότηση των ελληνικών κρατών κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, η οποία αποτελεί θεμέλιο του Νέου Ελληνισμού.

Διαμαρτυρία της  Ε.Ε.Φ.

Η Ε.Ε.Φ. διαμαρτύρεται, γιατί “με αυτές τις αφαιρέσεις χάνεται η συνέχεια των ιστορικών γεγονότων, δεν γίνεται κατανοητή η μετάβαση από τη μια ιστορική περίοδο στην επόμενη και δεν συνδέονται τα αίτια με τα αποτελέσματα”.

Η αφαίρεση των σημαντικών γεγονότων, που συνδέονται με την ιστορική πορεία του Ελληνισμού, τονίζει η Ε.Ε.Φ., δεν συντελεί στη διαμόρφωση ιστορικής και εθνικής συνείδησης των μαθητών.

Η Ε.Ε.Φ., υπογραμμίζει πως ο τιτλοφορούμενος “εξορθολογισμός της ύλης”  αποτελεί ευφημιστική απόδοση της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να αφαιρέσει τμήματα της διδακτέας ύλης, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, και την καλεί να αναθεωρήσει “τὶς ὀλέθριες αὐτὲς ἀποφάσεις του καὶ νὰ δείξη γνήσια καὶ οὐσιαστικὴ φροντίδα γιὰ τὴν ὁλόπλευρη καλλιέργεια καὶ μόρφωση τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας”. 

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x