Διαγωνισμός: Πλήρες Φιλολογικό Πακέτο (Εκδόσεις Χατζηθωμάς)

Διαγωνισμός: Πλήρες Φιλολογικό Πακέτο (Εκδόσεις Χατζηθωμάς)

Διαγωνισμός: Πλήρες Φιλολογικό Πακέτο (Εκδόσεις Χατζηθωμάς)

Αν και το καλοκαίρι συνεχίζεται για τους  περισσότερους Έλληνες, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων μετράνε αντίστροφα τις μέρες για επιστροφή στα θρανία και την έναρξη της κύριας φάσης της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις που θα καθορίσουν την είσοδό τους στη σχολή προτίμησής τους. Οι Εκδόσεις Χατζηθωμά με διάθεση προσφοράς για τους μαθητές και αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους διοργανώνουν 10ήμερο διαγωνισμό με έπαθλο 5 πλήρη φιλολογικά πακέτα.

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει ένα πλήρες αντίτυπο (3 τόμοι) από το τελευταίο βιβλίο των Εκδόσεων για τη συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας σε συνδυασμό με πλήρες πακέτο προετοιμασίας για τα Αρχαία Ελληνικά. Το πακέτο των Αρχαίων Ελληνικών αποτελείται από ένα τόμο αφιερωμένο στην Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, έναν τόμο εντρύφησης στη θεωρία και πράξη του Συντακτικού καθώς και ένα βιβλίο για την εκμάθηση και εξάσκηση στην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής.

Τα παραπάνω βιβλία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προετοιμασία των υποψηφίων και απαραίτητες προσθήκες στη βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού, ο οποίος εξειδικεύεται στην διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας με στόχο την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Το βιβλίο αποτελείται από 3 τεύχη και περιλαμβάνει αναλυτική θεωρία για τη Νεοελληνική Γλώσσα (Α + Β Θέμα) με έμφαση στις τεχνικές περίληψης  μέρους του κειμένου, αναλυτική παρουσίαση των κειμενικών ειδών (περιγραφή, εξήγηση, οδηγίες, επιχειρηματολογία, αφήγηση) και των κειμενικών τύπων (δοκίμιο, άρθρο, επιφυλλίδα, ομιλία, κριτική, συνέντευξη, ημερολόγιο, βιογραφικά κείμενα, πολυτροπικά κείμενα) καθώς και της  επικοινωνιακής περίστασης. Ειδικά όσον αφορά τα πολυτροπικά κείμενα, προτείνουμε αναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης όλων των ειδών.
Η γνώση της θεωρίας της παραγράφου, των λειτουργιών της γλώσσας  και της πειθούς συνιστά προϋπόθεση, για να μπορέσει ο μαθητής να εντοπίσει τον ρόλο τους στην κατανόηση της προθετικότητας του συγγραφέα ενός κειμένου. Έχει δοθεί βαρύτητα στην παρουσίαση της θεωρίας με πίνακες και εύστοχες εφαρμογές που καλύπτουν όλα τα είδη των ερωτήσεων. Οι ασκήσεις εστιάζουν στον εντοπισμό των κειμενικών δεικτών που αναδεικνύουν τον στόχο του συντάκτη κάθε κειμένου.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κάλυψη του υλικού που σχετίζεται με το Ερμηνευτικό Σχόλιο (Γ Θέμα), καθώς πρόκειται για νέας μορφής άσκηση με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Παρουσιάζονται, έτσι, με αναλυτικό τρόπο, τόσο οι κειμενικοί δείκτες, που αποτελούν θεμελιακό στοιχείο του ερμηνευτικού σχολίου, όσο και η γενικότερη διαδικασία σύνθεσης του ερμηνευτικού σχολίου, η οποία καταγράφεται βήμα προς βήμα, με τη χρήση αρκετών παραδειγμάτων.

Με συνολικά 72 ερμηνευτικά σχόλια, που καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών εκδοχών της σχετικής άσκησης και τα οποία συμπληρώνονται με αναλυτική καταγραφή των κειμενικών δεικτών, προσφέρεται ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διαχείρισης του απαιτητικού αυτού θέματος.

Στο πλαίσιο της παραγωγής λόγου επιδιώκεται να διαμορφώσουν οι μαθητές την απαιτούμενη τεχνική γραφής που θα τους επιτρέπει να εκφράζουν τις σκέψεις τους εύστοχα και δημιουργικά.

Οι έννοιες καλύπτουν τους θεματικούς κύκλους όλων των τάξεων του λυκείου. Η παρουσίασή τους είναι πλήρης και αναλυτικά δοσμένη, για να μπορέσουν οι μαθητές να ξεπεράσουν τη δυσκολία της ανάπτυξης μιας ιδέας στο πλαίσιο παραγράφου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα με προσθήκη πρόσθετων ασκήσεων, ώστε να δίνεται η ευκαιρία αναλυτικής διερεύνησης κάθε κειμένου.
Κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται από πλήθος   ασκήσεων   όλων   των   τύπων   και   διαβαθμισμένης   δυσκολίας   με εκφωνήσεις σύμφωνες με τις νέες προτάσεις του Ι.Ε.Π.

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής

Για την επιτυχημένη προσέγγιση του αττικού πεζού λόγου οι Εκδόσεις Χατζηθωμά προσφέρουν ένα πλήρες και δοκιμασμένο έργο.  Η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία  περιέχει σε 23 ενότητες  105 θέματα της αττικής διαλέκτου. Κάθε ενότητα πραγματεύεται ένα συντακτικό και ένα γραμματικό φαινόμενο. Σε κάθε συντακτικό φαινόμενο αντιστοιχούν τέσσερα θέματα. Στις ενότητες 11- 23 εκτός από τα θέματα αυτά έχει προστεθεί ένα κείμενο για περαιτέρω εξάσκηση που έχει επιλεγεί με βάση το εξεταζόμενοσυντακτικόφαινόμενο. Παράλληλα, στην αρχή του βιβλίου παρουσιάζονται με τρόπο εύληπτο τα βήματα προσέγγισης του άγνωστου κειμένου μέ τη βοήθεια της Μεθοδολογίας προσέγγισης του πρωτότυπου κειμένου με στόχο την διευκόλυνση των μαθητών στην προσέγγιση των αρχαιοελληνικών κειμένων.

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Αναλυτικότερα κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  • Τη σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του έργου, από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα, αλλά και το περιεχόμενο του αποσπάσματος, στοιχεία που βοηθούν αποτελεσματικά στην κατανόηση του άγνωστου κειμένου.
  • Τις άγνωστες λέξεις του αποσπάσματος, τις απαραίτητες για την κατανόησή του.
  • Γραμματικά και σημασιολογικά σχόλια αλλά και πλήρη συντακτική ανάλυση του τρίτου θέματος.
  • Πλήθος ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού που στοχεύουν στην εμπέδωση της γνώσης και δίνονται με τη μορφή πινάκων. Οι γραμματικές ασκήσεις καλύπτουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τις αντωνυμίες, τα αριθμητικά, τα επιρρήματα και, κυρίως, το ρήμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδιομορφίες και τους ανώμαλους σχηματισμούς τόσο του ονοματικού όσο και του ρηματικού μέρους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Οι συντακτικές ασκήσεις αναφέρονται, κυρίως, στα δύσκολα συντακτικά φαινόμενα, όπως στην ανάλυση των μετοχών σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις, στη σύμπτυξη των προτάσεων σε μετοχές, στη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα, στην αλλαγή του είδους των υποθετικών λόγων, στον ευθύ και πλάγιο λόγο κλπ.
  • Ετυμολογική άσκηση ( εύρεση ομόρριζων λέξεων με τις λέξεις του κειμένου, παραγωγή από ρήματα ή ρηματικούς τύπους ουσιαστικών, παραγωγή επιθέτων και επιρρημάτων κλπ.)

Το βιβλίο πλαισιώνει κατάλογος 175 ανωμάλων ρημάτων με σύνθετα, συντάξεις και περιφράσεις. Στην εμπέδωση των συντακτικών φαινομένων κάθε ενότητας αποσκοπούν οι επαναληπτικές ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Τέλος, ένας πλήρης κατάλογος περιφράσεων και ιδιωματισμών της αρχαίας ελληνικής ολοκληρώνει την προσπάθεια.

Στον τόμο των απαντήσεων δίνεται η μετάφραση των κειμένων, οι απαντήσεις στις ασκήσεις των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και των επαναληπτικών ασκήσεων. Επίσης, περιλαμβάνεται πλήρης συντακτική ανάλυση όλων των θεμάτων.

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (7500 Ασκήσεις)

Η γνώση του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής είναι απαραίτητη για την ορθή προσέγγιση και κατανόηση του περιεχομένου των αρχαιοελληνικών κειμένων. Για το λόγο αυτό οι Εκδόσεις Χατζηθωμά προσφέρουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς το παρόν έργο με στόχο τη διευκόλυνση της μαθητικής διαδικασίας. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) την πρόταση και τους όρους της, β) τη σύνδεση των προτάσεων και γ) τα σχήματα λόγου.

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Με ξεχωριστή μεθοδικότητα αντιμετωπίζονται τα «δύσκολα» συντακτικά φαινόμενα, όπως των ρηματικών επιθέτων σε -τος και -τέος, των υποθετικών λόγων και της μετατροπής τους στα άλλα είδη, του ευθέος και πλάγιου λόγου, της έλξης του αναφορικού, των ελλειπτικών αναφορικών παραβολικών προτάσεων, των λανθανόντων υποθετικών λόγων κ.ά.

Οι ασκήσεις δίδονται με ιεραρχημένη δυσκολία και με ποικιλία μορφών, ώστε να παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή. Καλύπτουν όλα τα συντακτικά φαινόμενα και κυρίως τα «δύσκολα» συντακτικά φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικά επιλεγμένα κείμενα, αποσπάσματα αττικών συγγραφέων, ανταποκρινόμενα σε κάθε συντακτικό φαινόμενο, συμπληρώνουν το τμήμα των ασκήσεων.

Σε ιδιαίτερο βιβλίο δίδονται οι απαντήσεις των ασκήσεων με πλήρη ανάλυση και αιτιολόγηση ενώ το έργο ολοκληρώνει πίνακας ρημάτων εντεταγμένων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους.

Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (1000 ασκήσεις)

Η εκμάθηση της γραμματικής του αρχαιοελληνικού λόγου ξεκινά από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου και συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του “μαθησιακού βίου¨μέχρι και τις εξετάσεις για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεισφέροντας στην παραπάνω διαδικασία οι Εκδόσεις Χατζηθωμά προσφέρουν ένα σύνθετο έργο το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από τη θεωρία της Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, που είναι διαρθρωμένη σε 36 κεφάλαια, σύμφωνα με τη δόμηση της σχολικής Γραμματικής, 1000 ασκήσεις και 60 μικροκείμενα του αττικού λόγου.
Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Οι ασκήσεις δίδονται με ιεραρχημένη δυσκολία και με ποικίλες μορφές, όπως: συμπλήρωση κενών, αναγνώρισης τύπων, επιλογής σωστού-λάθους, διαγραφής του εσφαλμένου σκέλους, λύσης σταυρολέξων, αντικατάστασης λέξεων με άλλες ίδιας σημασίας, αντιστοιχίας τύπων με την αναγνώρισή τους, αντιστοιχίας ρηματικών τύπων μιας φωνής με τους τύπους άλλης φωνής, πολλαπλής επιλογής κ.ά.

Με ιδιαίτερη προσοχή αντιμετωπίζεται και το μέρος που αφορά την εξάσκηση στην ετυμολογία των αρχαιοελληνικών όρων. Πρωτότυπες και ποικίλες ασκήσεις καλύπτουν τη σχετική θεωρία τόσο για την παραγωγή όσο και για τη σύνθεση των λέξεων.
Οι απαντήσεις των ασκήσεων με πλήρη ανάλυση και αιτιολόγηση δίδονται σε ψηφιακή μορφή (CD), ενώ κατάλογος με τα πιο συνηθισμένα ανώμαλα ρήματα με τους χρόνους και τα παράγωγά τους συμπληρώνει το έργο.

 

 

 

Τρόπος Συμμετοχής

Δηλώστε ονοματεπώνυμο και email στη σελίδα του διαγωνισμού και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 πλήρη φιλολογικά πακέτα

Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x