Διαγωνισμός από την Ελληνοεκδοτική: Ξενοφώντας Α Λυκείου