Διαγωνισμός από την Ελληνοεκδοτική: Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου