Δημοκρατία και Επιστήμη (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Σεμινάριο Διδακτικής Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Καλωσορίσατε στο σεμινάριο διδακτικής για τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο λύκειο!

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στην ενίσχυση και τη βελτίωση των διδακτικών προσεγγίσεων που αφορούν τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία στο λύκειο.

Απευθύνεται:

 • φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση
 • φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε ιδιαίτερα μαθήματα
 • φοιτητές Φιλολογικών σχολών

οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διδασκαλία τους μαθήματος προκειμένου να προετοιμάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μαθητές τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Στόχοι:

 1. Ενίσχυση Γνώσεων: Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, παρέχοντας τους την απαραίτητη επιστημονική βάση και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική διδασκαλία.
 2. Εφαρμογή Σύγχρονων Μεθόδων Διδασκαλίας: Μέσω πρακτικών εργασιών και παραδειγμάτων, το σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που ενισχύουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών.
 3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Μέσω πρακτικών ασκήσεων και συζητήσεων, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την ανάλυση κειμένων, την κριτική σκέψη και τη δημιουργία διδακτικού υλικού.
 4. Ανταλλαγή Εμπειριών: Το σεμινάριο παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Οφέλη:

 1. Ενημέρωση: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και ερευνητικά δεδομένα στον τομέα της διδακτικής της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
 2. Επαγγελματική Ανάπτυξη: Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τις διδακτικές τους ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.
 3. Κοινότητα Εκπαιδευτικών: Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σεμινάριο θα ενισχύσει το αίσθημα κοινότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.
 4. Προσφορά στους Μαθητές: Η βελτίωση των διδακτικών προσεγγίσεων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές, ενισχύοντας την κατανόηση και το ενδιαφέρον τους για τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Συνολικά, το παρόν σεμινάριο αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για την επαγγελματική ανάπτυξη και τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών που ειδικεύονται στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο λύκειο.

Ενότητες

Θέμα Α

Μαθήματα

Θέμα Β

Μαθήματα

Θέμα Δ

Μαθήματα

Other Lessons

Θέμα Β: Κειμενικοί δείκτες

Length: 10 minutesAuthor: Master Bikakis

Σε αυτό το video παρουσιάζονται οι κειμενικοί δείκτες που –τις περισσότερες φορές– επιλέγουν οι συντάκτες για να επιτύχουν το στόχο [...]