Το Αδίδακτο Κείμενο (Εκδόσεις Ζήτη)
Πρόγραμμα Σπουδών «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» Α’ και Β’ τάξης