Σεμινάριο Διδακτικής Λατινικών: Νέα μορφή διδασκαλίας-εξέτασης
Διαγωνισμός «Το Φάσμα των Λέξεων» (Εκδόσεις Ζήτη)
Διαγωνισμός Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής σε Πίνακες (Εκδόσεις Ζήτη)
Πανελλαδικές 2022: Έτσι θα εξεταστούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα-Νέο ΦΕΚ