Ανοίγουν Δημοτικά/Νηπιαγωγεία - Ακολουθούν Λύκειο-Γυμνάσιο