Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών για το Λύκειο και το Γυμνάσιο
Επίσημες Οδηγίες Διδασκαλίας Νεοελληνικής Γλώσσας & Αρχαία Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 2020-2021
Σεμινάριο: ΕΠΑ.Λ. - Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας
Διαγωνισμός: Λεξιλογικές Ασκήσεις (Εκδόσεις Πατάκη)