Διαγωνισμός: Νεοελληνική Γλώσσα & Κριτήρια Συνεξέτασης (Εκδόσεις Ζήτη)
Εκδόσεις Ζήτη: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ Λυκείου
Γυμνάσιο: Οδηγίες Διδασκαλίας Νεοελληνικής Γλώσσας Αρχαίων Ελληνικών & Ιστορίας 2021-2022
Λατινικά Γ Λυκείου: Πλήρης Κάλυψη των Εξεταστικών Απαιτήσεων
Πανελλήνιες 2021: Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων