Πάμπλο Νερούδα: Ο ερωτικός, ο επαναστάτης, ο ποιητής
Ηλίας Βενέζης: Η φωνή της Αιολίδας
 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: Ο εκρηκτικός συγγραφέας- Αφιέρωμα