Αξιολόγηση Ενδεικτικής Διδακτικής Πρότασης Λατινικών 2020-2021

Αξιολόγηση Ενδεικτικής Διδακτικής Πρότασης Λατινικών 2020-2021

Αξιολόγηση Ενδεικτικής Διδακτικής Πρότασης Λατινικών 2020-2021

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των Λατινικών στη Β Λυκείου διέθεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά του να καταδείξει τον νέο τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας του μαθήματος.

Επιχειρώντας την κριτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσπάθειας διαπιστώνουμε ότι μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αφιερώνεται στην παρουσίαση της ετυμολογικής σύνδεσης της λατινικής γλώσσας τόσο με την ελληνική όσο και με άλλες λατινογενείς γλώσσες καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο την απαίτηση για επισήμανση κοινών λέξεων και κοινών ριζών της Λατινικής με τη Νέα Ελληνική, η οποία εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις του νέου προγράμματος σπουδών, η πρόταση περιλαμβάνει ασκήσεις ένθεσης λατινικών φράσεων σε νεοελληνικό προτασιακό περιβάλλον, επιδιώκοντας να καταδείξει τη διαχρονική πορεία και την παρουσία της λατινικής στο σύγχρονο νεοελληνικό λόγο. Η κίνηση απορρέει από τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης και των νέων οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος αλλά η επιλογή μέρους των φράσεων π.χ. homo sapiens, mea culpa, urbi et orbi etc. κρίνεται ατυχής καθώς δεν σχετίζονται ούτε απορρέουν από το κείμενο της ενότητας. Λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να συνδέονται με το συγκεκριμένο κειμενικό από απόσπασμα γεγονός που καταδεικνύει το βεβιασμένο της προσπάθειας και την αδυναμία του παρόντος εγχειριδίου να υποστηρίξει ασκήσεις τέτοιου τύπου με αποτέλεσμα ο διδάσκων να “εκβιάζει” την υλοποίησή τους προκειμένου να συμπορευτεί με τους σκοπούς διδασκαλίας του μαθήματος, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στο οικείο ΦΕΚ.

 

Εντοπίζεται εκτενής χρήση ασκήσεων κλειστού τύπου (αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, Σωστό-Λάθος) στην προσέγγιση και εξέταση τόσο του συντακτικού όσο και της γραμματικής. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου ασκήσεων συμπλέει με τη γενικότερη νόρμα που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στα φιλολογικά μαθήματα και σίγουρα θα διευκολύνει τους μαθητές, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με αυτή. Ο βαθμός δυσκολίας των συγκεκριμένων ασκήσεων εξαρτάται αφενός από την εφευρετικότητα του/της  εκπαιδευτικού αφετέρου από την επιλογή του υπό εξέταση υλικού.

ές εξετάσεις.

Η πρόταση συμπορεύεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας προσέγγισης στα Λατινικά επιθυμώντας να ανανεώσει τη διδασκαλία του μαθήματος και να την απεμπλέξει από τη στείρα τυπολατρία του παρελθόντος. Στο σημείο αυτό ξεχωρίζουν οι ενέργειες προσέγγισης πολιτισμικών θεμάτων που αναδεικνύονται μέσα από το κείμενο, οι οποίες όμως δεν υποστηρίζονται από το υπάρχον εγχειρίδιο με αποτέλεσμα για την υλοποίησή τους να απαιτείται πλήθος εξωγενών πηγών και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από την πλευρά των μαθητών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά τόσο ως προς τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου σημείου στις κατά τόπους εκπαιδευτικές μονάδες όσο και ως προς την αξιολόγησή του στις τετραμηνιαίες και τελικές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση συμπορεύεται πλήρως -όπως και θα περιμέναμε άλλωστε-  προς τις απαιτήσεις του νέου προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά, από την αναλυτική προσέγγισή της απορρέουν διάφορα ερωτήματα σχετικά με το βαθμό “ρεαλισμού” ορισμένων στοιχείων της (ενέργειες προσέγγισης πολιτισμικών θεμάτων) και την επιτυχία υλοποίησης άλλων (ασκήσεις ένθεσης λατινικών φράσεων σε νεοελληνικό προτασιακό περιβάλλον). Στα σημεία αυτά γίνεται εμφανής η αναντιστοιχία ανάμεσα στο διδακτικό εγχειρίδιο και τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου προγράμματος σπουδών.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της προσπάθειας επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο είναι η δυνατότητα απεμπλοκής από τη διδακτική νόρμα του παρελθόντος και η αποφυγή ενεργοποίησης των εξαρτημένων αντανακλαστικών όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία του μαθήματος. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί για την αναβίωση τουμαθήματος μακριά από τις φορμαλιστικές πρακτικές της τελευταίας εικοσαετίας.

Τη διδακτική πρόταση μπορείτε να τη δείτε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ενδεικτική Διδακτική Πρόταση Λατινικών 2020-2021

 

Μιχάλης Μπικάκης M.Ed.

Φιλόλογος-Συγγραφέας

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!