θέατρο στην αρχαία Ελλάδα

ΑΠΘ: Προκήρυξη Προγράμματος «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

«Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα».

Ο φιλολογικός σχολαστικισμός αναφορικά με τη διδασκαλία και γνωριμία των Ελλήνων με την ελληνική αρχαιότητα έχει στερήσει και μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας από μια ουσιαστική επαφή και γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα» προσφέρει μια ευρείας κλίμακας προσέγγιση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής της ελληνικής αρχαιότητας από μετάφραση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να έλθουν σε επαφή με πλήρη κείμενα και όχι αποσπάσματά τους, όπως συμβαίνει στη σχολική και (πολύ συχνά) και στην πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Η ολιστική προσέγγιση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να τις εντάξουν στα καλλιτεχνικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά συμφραζόμενα ενός πραγματικού κόσμου, αυτού της Αρχαίας Ελλάδας, χωρίς τις γνωστές αγκυλώσεις που συνήθως συνοδεύουν την επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο σύνολό του.

Στόχοι

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα» είναι το πρώτο σε πανελλήνια κλίμακα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης που επιχειρεί ένα άνοιγμα τόσο προς την εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) όσο και προς ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με σκοπό την εξοικείωσή τους με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες επιμορφούμενων που διαθέτουν γνώσεις αρχαίας ελληνικής γραμματείας λόγω σπουδών (φιλόλογοι, αρχαιολόγοι, παιδαγωγοί, δάσκαλοι) όσο και πολιτών που ενδιαφέρονται γενικότερα για την ποίηση και το θέατρο είτε στην αρχαιότητα είτε στη σύγχρονη εποχή.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: (α) τη γένεση, ανάπτυξη, και χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών της αρχαίας ελληνικής ποίησης και τη γένεση, διαμόρφωση, και χαρακτηριστικά της θεατρικής παραγωγής στην Αρχαία Ελλάδα από τις απαρχές μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, (β) τη σύνδεση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με συγκεκριμένες συνθήκες και πλαίσια παρουσίασής της σε τοπικό, περιφερειακό ή πανελλήνιο επίπεδο, (γ) τη σχέση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδος, (δ) τη χρήση ελεύθερα προσβάσιμων στο διαδίκτυο ηλεκτρονικών εργαλείων για περαιτέρω γνωριμία με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα.

Για να δείτε την αναλυτική ανακοίνωση για το επιμορφωτικό πρόγραμμα Φιλολόγων πατήστεεδώ.

Σε ποιους απευθύνεται:

  1. σε εν ενεργεία φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης
  2. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Πόρων)
  3. σε καθηγητές ή αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με τα αρχαία ελληνικά κείμενα μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
  4. σε αδιόριστους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
  5. σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γίνουν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  6. σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  7. σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στοεξωτερικό με στόχο να διδάξουν τον ελληνικό πολιτισμό
  8. σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς του εξωτερικού που αποφοίτησαν από ελληνικά πανεπιστήμια ή τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού και διδάσκουν ελληνικό πολιτισμό
  9. σε ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου και της τέχνης που θα ήθελαν μια συστηματικότερη επαφή και εξοικείωση με την ποιητική και θεατρική παραγωγή στην Αρχαία Ελλάδα
  10. σε δημοσιογράφους, κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πολιτική εξέλιξη του αρχαιοελληνικού κόσμου μέχρι το τέλος της κλασικής εποχής σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη των γραμμάτων

Όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα δίνονται σε μετάφραση με σποραδικές και στοχευμένες αναφορές στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

 Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος) και η Άννα Λάμαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 1/10/2018 μέχρι και 4/11/2018, μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 255 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.

Διδακτικές Μονάδες (ECTS) – Πιστοποίηση – Βεβαιώσεις

Το πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από βεβαίωση επιτυχούς περάτωσής του στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.

Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως ολοκλήρωση 8 διδακτικών ενοτήτων (συνολικής διάρκειας 48 ωρών) και επιπλέον η εκπόνηση μελέτης υλικού (12 ώρες).

Οι συνολικά 60 ώρες απασχόλησης στο πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 2 Διδακτικές Μονάδες (ECTS).

Στο τέλος του προγράμματος θα αποστέλλονται στους εκπαιδευόμενους βεβαιώσεις παρακολούθησης στις οποίες θα αναγράφονται οι ώρες απασχόλησής τους στο πρόγραμμα.

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ η μία προαιρετική διά ζώσης συνάντηση με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ένα Σάββατο ή μια Κυριακή. Η συνάντηση θα βιντεοσκοπηθεί και θα προσφέρεται εν συνεχεία και ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες: θα αρχίσει στις 5 Νοεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2018.

Επικοινωνία-Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Λάμαρη (κινητό: 6972846524, σταθερό: 2311213024, email: annalamari@gmail.com).

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                          Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                           του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           Χ. Τσαγγάλης, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
Έναρξη:Δευτέρα, Νοέμβριος 5, 2018
Λήξη: Κυριακή, Δεκέμβριος 30, 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018 έως Κυριακή, Νοέμβριος 4, 2018

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x