Συνέδριο για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

23ο Διεθνές Συνέδριο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

Στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης και μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο το μεταναστευτικό πρόβλημα και οι προσφυγικές δομές αποτέλεσαν καυτή πατάτα για όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους ένα συνέδριο για τη διαπολιτισμική Εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο μαθητικό πληθυσμό της χώρας. Η είσοδος στις τάξεις παιδιών από ξένες χώρες τα οποία δεν ομιλούν ελληνικά καθιστά επιτακτική τη μελέτη των νέων δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή και η παρακολούθηση των εργασιών του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές
και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»,

το οποίο διοργανώνουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθίστανται απαραίτητα για όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διδασκαλία.

Τόπος και Διάρκεια Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και θα διαρκέσει από τις  30 Ιουνίου έως τις  2 Ιουλίου 2017.

Στόχος Συνεδρίου

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

1. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
2. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
3. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ομιλητές
4. Γλώσσα και γραμματισμός
5. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
6. Ετερότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
7. Εκπαιδευτική Έρευνα
8. Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική
9. Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
10. Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
11. Εκπαιδευτική Πολιτική
12. Κοινωνική Παιδαγωγική
13. Προσχολική Εκπαίδευση
14. Πληροφορική – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
15. Ειδική Αγωγή: Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Κοινωνική Παιδαγωγική και Μαθησιακές δυσκολίες
16. Aνακαλυπτική μάθηση στην εκπαιδευτική πράξη
17. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
18. Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
19. Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
20. Κλασική αρχαιότητα και χριστιανισμός

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Είσοδος

Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία. Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:

1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου

2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο

3. Άλλο υλικό (αν υπάρχει)

καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ως ακολούθως:

Εισηγητές (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών) 50 ευρώ

Ακροατές 20 ευρώ

Φοιτητές ακροατές 15 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου και το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

 

Βασιλένα Μαργέλλου, Φιλόλογος της Ομάδας του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x