11.700 Μόνιμοι Διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση σε Μία Φάση