Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο (Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως)

Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο (Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως)

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη

Συνεργασία Α.Π.Θ. και Harvard

Συνεργασία Α.Π.Θ. και Harvard

Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας από το Harvard

Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας από το Harvard

Πανελλαδικές 2017- Οι Αλλαγές

Πανελλαδικές 2017- Οι Αλλαγές

Like Us

Εγγραφή στο Newsletter!