ΙΕΠ: Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

ΙΕΠ: Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Για Μαθητές Λυκείου

Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Για Μαθητές Λυκείου

Σεμινάριο: «Ηθική ανωτερότητα και πολιτικός κυνισμός στον ‘Ηρακλή’ του Ευριπίδη»

Σεμινάριο: «Ηθική ανωτερότητα και πολιτικός κυνισμός στον ‘Ηρακλή’ του Ευριπίδη»

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Δυσκολίες στη γραφή

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Δυσκολίες στη γραφή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ «Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά: Δεδομένα, Προοπτικές, Προτάσεις»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ «Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά: Δεδομένα, Προοπτικές, Προτάσεις»

Like Us

Εγγραφή στο Newsletter!